อนุสรณ์ กร สุริยสัตย์ : ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2548. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548. - 117 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

รู้ทันธรรมดา : ธรรมเทศนางานสวดพระอภิธรรมศพ ดร. กร สุริยสัตย์ / โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) -- ผลงานทางวิศวกรรม / ของ กร สุริยสัตย์ -- จะพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยอย่างไร : บทความปาฐกถา / ของ กร สุริยสัตย์


กร สุริยสัตย์, 2471-2547.
สุริยสัตย์ (นาม)


การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

BQ4570.ช6 / อ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544