ตัวแทนการส่งออกเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งบ้าน / โดย สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; คณะผู้สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล อิสรา ธีระวัฒน์สกุล ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ, 2548. - 2 เล่ม : ภาีพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - ชุดความรู้แบบอย่างการก่อตั้งธุรกิจ .

ล. 1. คู่มือก่อตั้งธุรกิจ -- ล. 2. กรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ.


อุตสาหกรรมเครื่องตกแต่งภายในบ้าน -- ไทย.
บริษัทผู้ส่งออก -- ไทย.
การสร้างธุรกิจใหม่ -- ไทย.

HD9971.ท92 / ต653

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544