บริการจัดประชุม กิจกรรม นันทนาการ สัมมนา และนิทรรศการ / โดย สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; คณะผู้สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล อิสรา ธีระวัฒน์สกุล ... [และคนอื่นๆ ]. - เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ, 2548. - 2 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - ชุดความรู้แบบอย่างการก่อตั้งธุรกิจ .

ล. 1. คู่มือก่อตั้งธุรกิจ -- ล. 2. กรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ.


อุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ -- ไทย.
การสร้างธุรกิจใหม่ -- ไทย.

GT3406.ท9 / บ462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544