การศึกษาสถานการณ์ทางสังคมเมืองพัทยา : แผนพัฒนาระบบสวัสดิการท้องถิ่นเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 1) : รายงานการศึกษา / โดย อัญมณี บูรณกานนท์ ... [และคนอื่นๆ]. - ชลบุรี : เมืองพัทยา, 2548. - ก, 20, 152 หน้า : ภาพประกอบ.

9744661062


สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- พัทยา.
สาธารณูปโภค -- ไทย -- พัทยา.


พัทยา -- ภาวะสังคม.

HV400.55.ฮ9พ6 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544