ศิริพรณ์ ปีเตอร์.

การออกแบบกราฟิก = Graphic design / Graphic design ออกแบบกราฟิก ศิริพรณ์ ปีเตอร์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. - 218 หน้า : ภาพประกอบ.

9749713206


เลขนศิลป์.
พาณิชยศิลป์.

NC1001 / .ศ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544