ครบรอบ ... ปี ทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ = Anniversary .... Faculty of Dentistry, Thammasat University. Anniversary .... Faculty of Dentistry, Thammasat University - [ปทุมธานี] : คณะ, 2006 [2549]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2549-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์ --วารสาร.

LG395.ก232 / ธ4227

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544