รวมย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด / สำนักงานศาลปกครอง. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, [2545?]- - เล่ม. - รายปี - ปีที่ 1, ล. 1 (มี.ค.-ธ.ค. 2544)-

ล. 1-3 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด. ล. 4-6 (2545) ใช้ชื่อ: ย่อคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.

1685-327X


กฎหมายปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2764.ก48 / ศ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544