เซี่ยงเส้าหลง.

จากกัลยาณมิตรถึงนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร / เซี่ยงเส้าหลง. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548. - 296 หน้า.

9749341103


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2548.

DS570.6.ท6 / ซ84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544