อานันท์ ปันยารชุน, 2475-

สื่อมวลชนกับธรรมาภิบาล [วัสดุบันทึกเสียง] / อานันท์ ปันยารชุน ; จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิอิศรา อมันตกุล. - [กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543. - 2 ตลับ.

ปาฐกถาประจำปี ครั้งที่ 1.

ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ วันที่ 8 มิถุนายน 2543.


สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544