วิศิษฐ์ วังวิญญู.

มณฑลแห่งพลัง : ญาณทัศนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แ้ท้ / วิศิษฐ์ วังวิญญู เขียน ; วิทยากร โสวัตร บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2548. - 7, 114 หน้า. - ชุดกระบวนทัศน์ใหม่ .

9749290615


ความสุข.

BF575.ส7 / ว688

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544