วัชระ วัชรากร, 2492-

การตรวจสอบภายใน / วัชระ วัชรากร ผู้เรียบเรียง. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?] - 287 แผ่น : ภาพประกอบ.

9744169737


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .ว555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544