พิบูลศักดิ์ ละครพล, 2493-

สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ, ปาสิโก้, 2521. - 486 หน้า. 2521.

974942901X (2549)


ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ห7 / พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544