อดิศัลย สุขเกษม.

ต่อยอดตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ด้วยแผนภาพ / อดิศัลย สุขเกษม. - [กรุงเทพฯ] : หจก. จิรรัชการพิมพ์, 2549. - 158 หน้า : ภาพประกอบ.

974940792X


ละเมิด -- ไทย.
ซื้อขาย -- ไทย.
การควบคุมค่าเช่า -- ไทย.
เช่าซื้อ -- ไทย.

KPT834 / .อ365

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544