คณิน บุญสุวรรณ, 2489-

ข้อสอบรัฐธรรมนูญพร้อมเฉลย / คณิน บุญสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548. - 256 หน้า.

9744096063


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

JQ1742 / .ค36 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544