อารง สุทธาศาสน์.

ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้. - กรุงเทพฯ, บริษัทพิทักษ์ประชา จำกัด, 2519. - 253 หน้า. ภาพประกอบ. - โครงการทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงในสังคมไทย. .


ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.
ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจ.

DS588.ต9 / อ58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544