พระเทวินทร์ เทวินฺโท.

ชีวมะเร็งศาสตร์ / พระเทวินทร์ เทวินโท. - [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง, 2548. - 345 หน้า : ภาพประกอบ.

9747330296


เนื้องอก.

QZ200 / .พ463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544