โลว, เจมส์. ต. ค.ศ. 1852.

จดหมายเหตุเจมส์โลว์ (Journal of a public mission to Raja of Ligor) แปลโดย นันทา วรเนติวงศ์. - กรุงเทพฯ, กรมศิลปากร, 2519. - 147 หน้า.


ไทย (ภาคใต้) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต9 / ล9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544