เชษฐ์ ขุนธิวงศ์, 2522-

การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกที่ทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ = Special investigation : the effective mechanisms investigation / Special investigation : the effective mechanisms investigation โดย เชษฐ์ ขุนธิวงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 9, 165 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749727819


การสืบสวนคดีพิเศษ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การสืบสวนคดีพิเศษ -- ไทย.

KPT4636 / .ช753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544