ปิยะธิดา ไชยมงคล, 2524-

คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา = Criminal tax case / Criminal tax case โดย ปิยะธิดา ไชยมงคล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 11, 286 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749728149


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ศาลภาษีอากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ศาลภาษีอากร.

KPT3693 / .ป646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544