กนกศักดิ์ พ่วงลาภ.

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศึกษากรณีการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ = Public official liability : a study of the official act in public official duty perspective / Public official liability : a study of the official act in public official duty perspective โดย กนกศักดิ์ พ่วงลาภ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 7, 96 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729072


ความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทย.
ละเมิด -- ไทย.

KPT2840 / .ก932

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544