จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544. - 87 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2549. รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2552.

9742883394 9742883599 (2549) 9789742885854 (2550) 9789742887766 (2552)


กฎหมายกับข้อเท็จจริง -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.
การเขียนทางกฎหมาย.

KPT1672 / .จ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544