วุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว, 2514-

ความรับผิดของกรรมการที่บริหารบริษัทในกรณีบริษัทล้มละลาย = Liabilities of managing director in case of the bankruptcy of company / Liabilities of managing director in case of the bankruptcy of company โดย วุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 9, 127 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749731638


ล้มละลาย -- ไทย.
ผู้บริหารบริษัท -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1942 / .ว736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544