พิทยา ภูพันธ์สัมฤทธิ์.

ปัญหาในการบังคับใช้มาตรา 94 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง = Problems on enforcement of the article 94 civil procedure code / Problems on enforcement of the article 94 civil procedure code โดย พิทยา ภูพันธ์สัมฤทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 6, 105 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749731794


พยานหลักฐานที่ยอมรับได้ -- ไทย.
พยานเอกสาร -- ไทย.
พยานหลักฐานที่ยอมรับได้
พยานเอกสาร.

KPT1775 / .พ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544