วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์.

การกระทำโดยงดเว้น : ศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาของแพทย์ในการปฏิบัติตามคำปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย = Omission : study on medical criminal liability for complying with the refusal of patient / Omission : study on medical criminal liability for complying with the refusal of patient โดย วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 8, 200 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729315


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
การละเว้นทางอาญา -- ไทย.
จรรยาบรรณทางการแพทย์.

KPT3098 / .ว644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544