อัศวิน ศุกระศร.

ความผิดฐานก่อการร้ายในประเทศไทย : มาตรการป้องกันและปราบปราม = The terrorism offence in Thailand : prevention and suppression measures / Terrorism offence in Thailand : prevention and suppression measures โดย อัศวิน ศุกระศร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 6, 134 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749729854


การก่อการร้าย -- ไทย -- การป้องกัน.
การก่อการร้าย -- การป้องกัน.

KPT4351.5 / .อ655

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544