โครงการเกษตรผสมผสาน 15 อาชีพ / Fifteen Mixed Agricultural Occupations Project องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย = Fifteen Mixed Agricultural Occupations Project / Asian Productivity Organization. - [โตเกียว] : องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย, [2549?] - 50 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ


โครงการเกษตรผสมผสาน 15 อาชีพ.
Fifteen Mixed Agricultural Occupations Project.


เกษตรกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
โครงการพัฒนาการเกษตร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.
Agriculture -- Environmental aspects -- Thailand.
Agricultural development projects -- Environmental aspects -- Thailand.

S589.76 / .ค942

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544