ผ่า ส.ว. ที่พึ่งหรือผู้พังประชาธิปไตย / กองบรรณาธิการมติชน. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. - 178 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิชาการ .

9743237143


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา.
ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา --การเลือกตั้ง.

JQ1747.7 / .ผ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544