อนาคตนโยบายสาธารณะเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า / สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549. - 93 หน้า : ภาพประกอบ.

9742610851


นโยบายของรัฐ -- ไทย.

JQ1745.ก55น4 / อ36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544