สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545.

บันทึกแฟ้มงานของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517 : ข้อความบางตอน / สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้ถอดความและเรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. - 122 หน้า.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.52517.ก3 / 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544