ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / [รวบรวม]โดย ชมรมรักษ์ธรรม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. - 6, 180 หน้า.

9742033706


จารุวรรณ เมณฑกา, คุณหญิง, 2488-


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน--ข้าราชการและพนักงาน--การคัดเลือกและการแต่งตั้ง.

KPT3529 / .ศ644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544