พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / [รวบรวมโดย] สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543. - 132 หน้า : ภาพประกอบ.


การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4351.ฟ5 / พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544