โกศล ดีศีลธรรม.

นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานแห่งสหัสวรรษ = Technology innovation for operation management / Technology innovation for operation management โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ; [ผู้เขียน] โกศล ดีศีลธรรม. - ปทุมธานี : ศูนย์, 2548. - 117 หน้า : ภาพประกอบ.

9742298173


นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

T173.8 / .ก951

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544