ยรรยง ธรรมธัชอารี.

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม : ระบบการควบคุมภายในสำหรับองค์กรธุรกิจ / ยรรยง ธรรมธัชอารี. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2549. - 134 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9742122466


การตรวจสอบภายใน.

HF5668.25 / .ย44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544