สุวัฒน์ วรดิลก, 2466-2550.

ดาวใจในกระจก โดย รพีพร, นามแฝง. - กรุงเทพฯ, เพื่อนชีวิต, 2529. - 192 หน้า. ภาพประกอบ.


เตือนใจ สุจริตกุล, 2497-
ปรีดี สุจริตกุล, 2487-2526.


มูลนิธิปรีดีดาวใจ สุจริตกุล.

ML420.ต8 / ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544