เกร็ดความรู้เรื่องดนตรีไทย. - พระนคร, โรงพิมพ์อำพลวิทยา, 2509. - 92 หน้า.


ดนตรี -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์.

ML345 / .ศ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544