คู่มือแหล่งวิจัยทางการศึกษา = Educational resource book / Educational resource book บรรณาธิการ ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ; ผู้รวบรวม เอ็นดู ศิริเจียมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2549?] - 284 หน้า. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9743263527


การศึกษา -- ทุนอุดหนุนการวิจัย -- ทำเนียบนาม.
Education -- Research grants -- Directories.

LB1028.2 / .ค756

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544