เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / ฐิรวุฒิ เสนาคำ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549. - 7, 237 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ ; ลำดับที่ 50 . - เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 50. .

9749409833


ศิลปกรรมนิยม.

HM621 / .ห746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544