วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง. - กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ. - เอกสารวิชาการ ; ลำดับที่ 52-53 . - เอกสารวิชาการ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) ; ลำดับที่ 52-53. .

หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 4 "วัฒนธรรมไร้อคติ ชีวิตไร้ความรุนแรง" ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันที่ 23-25 มีนาคม 2548. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749414810 (ล. 1) 9749414829 (ล. 2)


ความขัดแย้งทางสังคม.
ความรุนแรง.

HM1121 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544