ศัพท์ 4 ภาษา 1000 คำ ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น-จีน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์]. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2548. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

ความต้องการของระบบ: ระบบปฏิบัติการ Windows 98/ME/2000/XP

9749370414


พจนานุกรมหลายภาษา.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544