แนะนำตัวอย่างไร-- ได้เป็น ส.ว. / ผู้เขียน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิิการ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, สันติสุข มะโรงศรี, กฤษณา กาญจนเพ็ญ. - กรุงเทพฯ : ขอคิดด้วยฅน, 2549. - 166 หน้า : ภาพประกอบ.

9749387724


ไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา --การเลือกตั้ง.


การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

JQ1749.ก5 / น836

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544