ปรีชา ศรีวาลัย, พล.อ.ต., ต. 2548.

สงครามอ่าวเปอร์เซีย / ปรีชา ศรีวาลัย. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. - 333 หน้า : ภาพประกอบ.

974971315X


สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991.

DS79.72 / .ป462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544