นภวรรณ คณานุรักษ์.

กลยุทธ์ราคา 101 = 101 pricing / กลยุทธ์ราคาหนึ่งร้อยหนึ่ง 101 pricing นภวรรณ คณานุรักษ์. - กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2549. - 88 หน้า : ภาพประกอบ.

974942722X


ราคา.

HB221 / .น45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544