กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน / กิติ ปิลันธนดิลก ผู้แปล. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด, 2547. - 170 หน้า. - หนังสือชุด "รู้จักจีนจากกฎหมายจีน" .

9749270231


การลงทุน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- จีน.

จีนศึกษา

KNQ961.5.ก28 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544