พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ; พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ. - กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2548, c2006 [ล2549] - 104 หน้า.

9747747022


สหกรณ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เกษตรกร -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT1120 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544