เจาะหลัก-ฎีกา กฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ / by the Justice Group. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท พีรภาส จำกัด, [2549?] - 276 หน้า : ภาพประกอบ.

9749428536


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2730 / .จ754

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544