ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 2461-2546.

27 เจ้าพระยา (ฉบับพิสดาร). - พระนคร, โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2510. - 850 หน้า. ภาพประกอบ. - หนังสือชุดเจ้าพระยา อันดับ 3. .


ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ณ57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544