ไสว บุญมา, 2488-

โต้คลื่นลูกที่ 4 = Battling the 4th wave : เมื่อ "ความพอเพียง" คือคำตอบ / Battling the 4th wave ผู้เขียน ไสว บุญมา ; บรรณาธิการเล่ม ศิวะ ทวีทวีป . - กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค, 2549. - 143, [8] หน้า : ภาพประกอบ.

9749408144


การพัฒนาเศรษฐกิจ.
อามิช -- ความเป็นอยู่และประเพณี.


สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HD75 / .ส945

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544