ปรีดา กุลชล.

ปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ / ปรีดา กุลชล. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?] - 11, [11], 11 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544