นรกิจบริหาร, หลวง, 2445-2520.

บันทึกเรื่องจริงในชีวิตที่น่ารู้. - กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2520 [1977] - (33) 102 หน้า. ภาพประกอบ.

ศพ ศาสตราจารย์ หลวงนรกิจบริหาร ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2520.


นรกิจบริหาร, หลวง, 2445-2520.
กนิษฐสุต (นาม)
นรกิจบริหาร (นาม)


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .น42 2520

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544