สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, 2491-

แนวคิด "การพัฒนาประเทศ" / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. - นนทบุรี : บริษัท เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด, 2549. - 275 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749442164


การพัฒนาเศรษฐกิจ.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ส453

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544